تعطیلی کلاس استاد رادمهر

قابل توجه دانشجویان گرامی کلاس های استاد رادمهر در روز یکشنبه مورخ 1402/08/21 برگزار نمی گردد. کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

قابل توجه دانشجویان انتقال از واحد4

دانشجویانی که از واحد  4 (منحل شده) به مرکز علمی کاربردی واحد25 معین و انتقال نموده اند لطفا به سامانه هم آوا وراجعه و انتخاب واحد خود را پرداخت و نهایی نمایند. دقت فرمائید تا تاریخ 1402/08/21 حتما پرداخت نمائید. در غیر اینصورت انتخاب واحد شما به صورت اتوماتیک حذف می گردد.  

فراخوان ثبت نام جهت بهره مندی از تسهیلات دانشجویی بنیاد علمی نخبگان

عطف به نامه بنیاد ملی نخبگان، از دانشجویان و دانش آموختگان حائز شرایط ذکر شده در سایت بنیاد ملی نخبگان به نشانی www.bmn.ir به منظور بهره مندی از تسهیلات ویژه دانشجویی بنیاد علمی نخبگان دعوت به عمل می شود.

فهرست